Konseptutvikling
Kartlegging
Kuratering
UX-design
Utvikling av interaktivt kart

form

Avinor

Avinor har ansvar for 43 statlig eide lufthavner, og er en drivkraft i miljøarbeidet i luftfarten – og en pådriver for å redusere de samlede klimagassutslippene.

I april 2020 skulle Avinor og Bergen lufthavn være vertskap for verdens største ruteutviklingskonferanse innen aviasjon – Routes Europe med representanter fra 100 flyselskap og 150 flyplasser: Avinor hadde da en ambisjon om å inspirere de 1500 internasjonale delegatene til å spasere de beskjedne strekningene i Bergen sentrum – i stedet for med buss og bil slik den omreisende konferansen vanligvis tilrettelegger.
     Avinor tok derfor kontakt med FORM, og sammen kom vi opp med et interaktivt kart som delegatene enkelt kunne laste ned som en “Walking Map” app. Denne skulle også fungere som en kuratert guide til byens severdigheter, museer, kafeer, restauranter og utesteder – i tillegg til anvisning til konferansens møteplasser – og alle strekningene var tydelig markert med antall minutter spasering mellom destinasjonene for å forklare hvor enkelt det var å ta seg frem.
     Grunnet covid-19 ble imidlertid konferansen utsatt til mai 2022, og appen utgikk.

Konseptutvikling
Kartlegging
Kuratering
UX-design
Utvikling av interaktivt kart