Visuell identitet
Illustrasjon
3D
CGI
Webutvikling

form

GC Rieber Shipping

GC Rieber Shipping er et rederi og prosjekthus med fokus på å utvikle lønnsomme og bærekraftige maritime prosjekter.

FORM har helt siden starten rettet virksomheten inn mot innovasjon og bærekraft.
     Da rederiet GC Rieber Shipping ønsket en erfaren design- og kommunikasjonspartner på sitt nye innovative og miljøbesparende skipsdesign innen havvind-sektoren falt valget på oss, og FORM bidro som totalleverandør av visuell identitet og kommunikasjon.

Arbeidet inkluderte design, illustrasjon, 3D-modellering, CGI, animasjon, lyd og nettside – og ikke minst utforming av effektiv, forenklet presentasjon av tekniske data. Arbeidet krevde derfor at teamet vårt bl.a. måtte sette seg grundig inn i kompleks, maritim tallmaterise som vi bearbeidet til nyskapende, enkle visualiseringer der relevante tallpunkt står tydelig frem i klar kontur mot et «hav» av informasjon.

"Vi ønsket noen som utfordret oss på måten vi tidligere har kommunisert og hvordan vi bruker symboler, data og fakta i vårt salgsarbeid."

"Storytelling er ikke utbredt innen offshore shipping. Normalt presenterer man seg ved å bruke en mengde teknisk data. Dette fører noen ganger til at viktige elementer ikke blir kommunisert på den mest effektive måten. Da GC Rieber Shipping skulle utvikle merkevaren rundt vårt nye innovative og miljøbesparende skipsdesign, ønsket vi et byrå som kunne hjelpe oss med å forvandle tung teknisk data til enklere illustrasjoner og fortellinger. FORM har levert på begge disse parameterne. De har utfordret vårt tankesett ved å lage illustrasjoner og kommunikasjon som trolig stiller vårt prosjekt i en særklasse."

Christoffer Knudsen
Chief Commercial Officer
GC Rieber Shipping

Visuell identitet
Illustrasjon
3D
CGI
Webutvikling