Visuell identitet
Foto
Video
Webutvikling
Digital storytelling

form

Greenstat

Greenstat er et energiselskap som utvikler og investerer i prosjekt og selskap som bidrar til utslippskutt og grønn verdiskapning.

Under samarbeidet med Greenstation ble FORM hentet inn som totalleverandør av design og visuell kommunikasjon for moderselskapet Greenstat – energiselskapet som utvikler og investerer i prosjekt og selskap som bidrar til utslippskutt og grønn verdiskapning.
     Greenstats fokusområder er hydrogen, vind og solceller – og virksomheten er fordelt på en rekke underselskap, prosjekt og eksterne investeringsobjekt. FORM fikk derfor i oppdrag å samle, løfte og kommunisere ut alle sider av virksomheten i en helhetlig strategi – både m.h.t. visuell identitet, illustrasjon, animasjon, foto, video, hjemmeside, SoMe, og digital storytelling.

Greenstat er et selskap i hurtig vekst. I den forbindelse hadde selskapet identifisert et behov for å satse på historieformidling og tydeliggjøre egen merkevare som et strategisk fokus for veien videre.
     FORM jobbet tett med Greenstat for å utvikle en prioriteringsliste og noen retningslinjer for en kommunikasjonsstrategi tett opp mot selskapets visjoner, aktiviteter og strategier.

"Historiefortelling, visualisering og gode kommunikasjonsverktøy er en nøkkel for å lykkes"

"Greenstat visjon er «making green happen!» så fort som mulig. I vår strategi sier vi at vi kan gjøre dette raskere, grønnere og bedre enn de vi sammenlikner oss med. For å lykkes med denne visjonen, er det helt vesentlig å nå ut med historiene om hvordan vi jobber og hva som blir effekten av vårt arbeid. FORM har forstått denne problematikken, og arbeidet tett med Greenstat over lengre tid for å nå disse målene. Sammen har vi arbeidet ut fra overbevisningen om at  historiefortelling, visualisering og gode kommunikasjonsverktøy er en nøkkel for å bidra til at flest mulig inkluderes i en helhetlig og nødvendig grønn omstilling."

Karen Landmark
Green Strategy Officer
Greenstat ASA

Det var viktig at den oppdaterte visuelle profilen ble en forlengelse av kommunikasjonsstrategien.
     Neste steg var å implementere den nye retningen for kommunikasjon og identitet i en oppdatering av nettsiden. Etter en undersøkelse av nåværende og fremtidige organisatoriske behov satt FORM i gang med å bygge en skreddersydd nettsidestruktur.

Viktige overveinger; fokus på å tydeliggjøre Greenstats helhetlige rolle innenfor ulike satsningsområder, prosjekter og avdelinger – løfte frem Greenstat som en historieformidler som skal kunne engasjere og inspirere andre aktører til handling. Dette spiller en rolle i overveinger i alt i fra nettsidearkitektur, informasjonsstrukturering, tekst, animasjon og foto/video.

Mobile-mockup
Mobile mockup

FORM fortsetter å drive med innholdsproduksjon for Greenstat gjennom en mindre og større grad av historiefortelling for å informere om pågående selskapsaktiviteter, og for å inspirere andre til å følge Greenstats visjon: «Making Green Happen».

Visuell identitet
Foto
Video
Webutvikling
Digital storytelling