Undervisning
Foto
Video
Webutvikling

form

Jobloop

JobLoop er et innovativt selskap som drives av sosiale entreprenører som kobler næringsliv og arbeidssøkere via nye metoder som fremmer inkludering i arbeidslivet, og forebygger frafall i videregående skole.

JobLoop har en egenutviklet modell for matchmaking i arbeidslivet og yrkesrettet kvalifisering. De tilpasser «looper» for målgrupper som av ulike årsaker opplever barrierer på vei inn i arbeidslivet. Tiltaket samarbeider også tett med skoler for å tilby yrkesrettet kvalifisering og utvikling i samsvar med elevenes individuelle læreplan.
     Et av tilbudene er programmet Kodehode. Dette innebærer 6 måneder intensiv kursing i programmering og UX/UI design – med daglig oppmøte og undervisning før studentene går 6 måneder i praksis ved bedrifter innen IT og kreativ næring.
     FORM har helt siden starten i 2021 bistått Kodehode med ukentlig undervisning i programmering og UX/UI design. Vi har også levert prosjektledelse for eksterne prosjekter elevene har gjennomført for bedrifter – og veiledet underveis og i etterkant – samt foto og video.

Undervisning
Foto
Video
Webutvikling