FORm

Visuell identitet
Illustrasjon
Animasjon
Hjemmeside
Digital storytelling

Salmon Zero

Gjennom elektrifisering av samtlige anlegg og båter – samt utelukkende kjøp av ren lokal vannkraft, og utfasing av brasiliansk soya i laksefôret – kunne Eide Havbruk høsten 2020 tilby verdens første karbonnøytrale oppdrettslaks.

FORM ble hentet inn for å utforme formidlingen av dette unike produktet, og vi står både for visuell identitet, illustrasjon, innpakning, animasjon, hjemmeside og digital storytelling.

Visuell identitet
Illustrasjon
Animasjon
Hjemmeside
Digital storytelling